Diệt côn trùng | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO AN

Trang chủ Sản phẩm phụ trợ

Sản phẩm phụ trợ

Thuốc diệt trừ mối fendona 200 sc 500ml

1.400.000Đ
1.500.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 7%

Thuốc diệt trừ mối fendona 200 sc 500ml

1.400.000Đ
1.500.000Đ

Thuốc diệt trừ mối vispeco 200 sc 500ml

1.000.000Đ
1.200.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 17%

Thuốc diệt trừ mối vispeco 200 sc 500ml

1.000.000Đ
1.200.000Đ

Thuốc diệt trừ mối ensopy200 sc 500ml

1.200.000Đ
1.400.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 14%

Thuốc diệt trừ mối ensopy200 sc 500ml

1.200.000Đ
1.400.000Đ

Thuốc diệt trừ mối santox 200 sc 500ml

Liên hệ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


Thuốc diệt trừ mối santox 200 sc 500ml

Giá:Liên hệ

Thuốc diệt trừ mối lendos 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối lendos 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Hộp thuốc diệt muỗi

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Hộp thuốc diệt muỗi

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối bansuda 300 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối bansuda 300 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối deconc 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối deconc 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ
facebook
Zalo