Diệt côn trùng | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO AN

Trang chủ Thuốc Diệt Côn Trùng

Thuốc Diệt Côn Trùng

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.100.000Đ
1.400.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 21%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.100.000Đ
1.400.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.200.000Đ
2.300.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 48%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.200.000Đ
2.300.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ

Bộ nhử gồm 1 chai PMC 90 , 4 Hộp nhử, 1 chai Temize 200SC (50ml)

Sử dụng...


- 50%

Thuốc diệt trừ mối termize 200 sc 500ml

1.000.000Đ
2.000.000Đ
facebook
Zalo